شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش

شرکت سهامی عام و ثبت شده در جزیره کیش

فعالیت ها طبق اساسنامه

اخذ تسهیلات مالی و اعتباری

قبول و اعطای نمایندگی

خرید، فروش و واردات و صادرات

برگزاری دوره های آموزشی

ارائه خدمات مشاوره ای

انتشار اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در خارج از کشور

صدور انواع ضمانت نامه

تاسیس و تشکیل شرکت ها

پیام اعضای هیات مدیره