تمدید مهلت پذیره نویسی عمومی

تمدید مهلت پذیره نویسی عمومی

 شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 14317 و شناسه ملی 14010044868

پیرو آگهی پذیره نویسی عمومی سهام منتشر شده در روزنامه های اطلاعات و اقتصاد کیش مورخ سه شنبه 1401/07/12، به اطلاع می رساند که مهلت پذیره نویسی عمومی حق تقدم های استفاده نشده این شرکت که در تاریخ 1401/09/10 می پذیرد، طبق درخواست هیات مدیره و به موجب موافقت نامه 117126/122 مورخ 1401/09/15 سازمان بورس و اوراق بهادار و موافقت نامه 38012597/1400 مورخ 1401/09/16 اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش، مهلت پذیره نویسی عمومی سهام به مدت 30 روز دیگر تا تاریخ 1401/10/10 تمدید گردید.

تماس با ما:

شماره تلفن : 6 -44490291 -076  

شماره موبایل: 09150574779

پست الکترونیک: info@karenokish.com

وب سایت: WWW.karenokish.com

هیات مدیره شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین یرانیان کیش (سهامی عام)