نشست هم اندیشی مدیران شرکت کارنو و شرکت شتاب دهنده رادمان کیش

21 اردیبهشت 1401 | مکان: دفتر شرکت کارنو