نشست صمیمی مدیرعامل شرکت با جمعی از اصحاب رسانه

18 آبان 1401 |

 در روز چهارشنبه مورخ 18 آبان 1401  در نشستی صمیمی بین جناب آقای احمد کتابفروش مدیرعامل شرکت و جمعی از اصحاب رسانه، مدیرعامل شرکت در مورد موضوعاتی از قبیل ماهیت، اهداف، چشم انداز و اقدامات شرکت توضیحاتی ارائه کرده و به معرفی سهامداران  پرداختنند، در ادامه ایشان توضیحاتی در مورد مراحل پذیره نویسی سهام شرکت که در حال انجام است و تا تاریخ 9 آذر 1401 ادامه دارد  ارائه کردند.