مذاکره مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو با مدیرعامل شرکت کارنو کیش

تاریخ: 08 دی 1401 |

بازدید آقای دکتر ابراهیم جلیلی رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو از دفتر شرکت کارنو کیش و مذاکره با احمد کتابفروش مدیرعامل شرکت در مورد زمینه های همکاری و سرمایه گذاری مشترک