مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال 1402 صاحبان سهام شرکت

10 مهرماه 1402 |

  جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش(سهامی عام) به شماره ثبت 14317 و شناسه ملی 14010044868 درتاریخ 1402/07/10ساعت 16 در محل سالن اجتماعات شرکت و با دعوت از سهامداران از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و اقتصاد کیش با حضور صاحبان 159,175,000 سهم از مجموع 162,255،000 سهم معادل 98/10% از سهامداران برگزار گردید.

دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد هیئت مدیره و ارائه صورت مالی در سال مالی منتی به 1401/12/29و گزارش فعالیت های جاری و وضعیت موجود شرکت

2- گزارش بازرس قانونی شرکت و حسابرس محترم در مورت صورت مالی و عملکرد هیئت دیره در سال 1401 و منتهی به 1401/12/29
3- انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل از طرف رای گیری با ورقه برای مدت 2 سال
4- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی ها در سال 1402

نتایج جلسه:

الف) صورتهای مالی ، ترازنامه و صورتهای سود و زیان  با رای مثبت دارندگان 159،175،000 سهم معادل 100 درصد حاضرین در مجمع به تصویب سهامداران رسید.
ب) موسسه حسابرسی رازدار بعنوان بازرس اصلی با رای دارندگان 159،000،000سهم معادل 100 درصد سهامداران حاضردر مجمع بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی فریوران راهبرد با کسب 175،000 رأی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1402(برای مدت یکسال) انتخاب شدند.
ج) اعضای هیئت مدیره با رأی گیری مخفی و از طریق برگ رأی به ترتیب آرای ماخوذه:
1- آقای علی محمد گلستانی فرد
2- شرکت بهساز کیش بنمایندگی آقای احمد کتابفروش
3- شرکت فراز آب با نمایندگی آقای ابراهیم صومی
4- آقای رحمان سادات نجفی
5-آقای نصراله حاتمی
6- آقای علی صدوق
7- آقای جهانشاهی
بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
1-شرکت امداد آسانبر بهساز کیش به نمایندگی آقای سعید کتابفروش
2-آقای بهرام فروهی
بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به ترتیب کسب آراء مأخوذه انتخاب شدند.
د) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی اقتصاد کیش بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی ها انتخاب شدند.