مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال 1401 صاحبان سهام شرکت

26 بهمن 1401 |

جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام) بتاریخ 26 بهمن 1401 راس ساعت 16 در سالن اجتماعات شرکت با حضور صاحبان 156,675,000 سهم از مجموع 162,255,000 سهم معادل 96,56 درصد از سهامداران برگزار گردید و پس از احزار رسمیت جلسه مجمع وارد دستور گردید.             

دستور جلسه:
1.    گزارش بازرس قانونی شرکت در مورد صورت های مالی و عملکرد سال 1400 هیئت مدیره شرکت
2.    گزارش مدیرعامل و هیئت مدیره در مورد عملکرد سال منتهی به 29/12/1400 و گزارش فعالیت های جاری و وضعیت موجود شرکت
3.    انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال 1401
4.    انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی ها در سال 1401

نتایج جلسه:

1.    پس از استماع گزارش بازرس قانونی توسط نماینده موسسه رازدار و هیئت مدیره شرکت توسط مدیرعامل در مورد عملکرد سال 1400 صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه یادداشت های پیوست آن منتهی به 29 اسفند 1400 در مورد ترازنامه و صورت های مالی رای گیری کتبی بعمل آمد و در نتیجه با رای مثبت دارندگان 156,575,000 سهم معادل 94/99 درصد حاضرین در مجمع صورت های مالی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال 1400 به تصویب مجمع رسید.
2.    موسسه حسابرسی رازدار بعنوان بازرس اصلی با رای دارندگان تعداد 156,575,000 سهم معادل 94/99 درصد آرا و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال و برای سال مالی 1401 انتخاب شدند.
3.    روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و و روزنامه اقتصاد کیش بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.

جلسه در ساعت 18:30 پایان پذیرفت.