صادرات خدمات مهندسی

صادرات خدمات مهندسی در حوزه های مختلف یکی از متداول ترین روش های اشتغال زایی برای جوانان مهندس و متخصصین درکشورهایی مثل هندوستان است و سالهای متمادی است که کشورهای پیشرفته دنیا مشتری هندوستان در زمینه خدمات IT ودیگر رشته های مهندسی است . جوانان تحصیل کرده ومتخصص ما هم در زمینه های مختلف از جمله IT ، معماری ، سازه ، مهندس مکانیک و ... پتانسیل بالایی برای ورود به این بازار و تأمین نیازمندیهای دیگر کشورها در حوزه های مختلف مهندسی را دارا می باشند .
یکی از اهداف شرکت کارنو ایجاد اشتغال در خور شأن جوانان تحصیل کرده کشورمان با صادرات خدمات مهندسی و ایجاد یک شرکت تخصصی است که مطالعات لازم در این خصوص انجام شده و هزینه برای شروع فعالیت مهیا گشته است وامیداست که تا پایان سالجاری شرکت تخصصی زیرمجموعه کارخود را آغاز نماید .