شرکت نارگون کیش

موضوع فعالیت:  عرصه ساختمان، توسعه و آبادانی جزیره کیش
معرفی شرکت: شرکت نارگون کیش با هدف گردآوری تجارب و سرمایه های پراکنده موسسین اولیه شرکت و بکارگیری این سرمایه در پروژه های بزرگتر و حضور مستمر و فعال در بازار ساخت و ساز جزیره کیش تشکیل شد . این شرکت علاوه بر سرمایه و تجارب موسسین اولیه موفق به جذب سرمایه های خرد و هدایت این سرمایه ها سمت فعالیت های سازنده و اشتغالزا شده است بطوریکه در حال حاضر زبده ترین جوانان و کارشناسان این مرز و بوم در پروژه های مختلف این شرکت مشغول به فعالیت می باشد

مدیرعامل: علیرضا رمضانی طهرانی

آدرس: جزیره کیش، بازار بهکیش، طبقه چهارم، واحد 115 

 

اطلاعات بیشتر