سهیم کردم عموم مردم در ایفای نقش

جزیره زیبای کیش از بدو شکل گیری آن بعنوان نخستین منطقه آزاد تجاری- صنعتی بدون استفاده از بودجه دولتی و با همت وحضور بخش خصوصی ریسک پذیر و پر تلاش و سیاست گذاری سازمان منطقه آزاد عمران و آبادانی اش را آغاز نموده است و دست اندرکاران و فعالین هر دو بخش دولتی و خصوصی اعم از مدیران و سرمایه گذاران و آحاد مردم از کارمند و کارگر و کسبه جزء در فرآیند توسعه آن نقش ایفا کرده اند اما متأسفانه در برخورداری از منافع توسعه همه تلاش گران به اندازه کار و تلاش و نقش خود بهره مند نشده اند و منافع توسعه نصیب عده ای قلیل شده است . از اینرو به ویژه در شرایط کنونی که امکان کارآفرینی با سرمایه های کوچک امکان پذیر نبوده و انجام کارهای بزرگ واثر گذار در توسعه کیش نیازمند سرمایه های مادی و توان مدیریتی قابل توجه میباشد بدون تجمیع سرمایه های کوچک مادی و پتانسیل های فکری و توان مدیریتی اشخاص حقیقی وحقوقی دغدغه مند جامعه دوقطبی شده و تمامی منافع توسعه نصیب قشر خاص با سرمایه فراوان مادی وارتباطات خاص وایجاد رانت خواهد شد . به همین دلیل و در راستای بهره مندی از تمامی تجارب عملی و توان مندی ها و تخصص ها و سرمایه های مادی مردمی ضرورت ایجاد یک شرکت سهامی عام خودنمایی می کرد.