سهامداران

سهامداران شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (کارنو) متشکل از افراد حقیقی و افراد حقوقی است.

لوگوی شرکت نام شخص حقیقی/حقوقی تعداد سهام معرفی سهامدار
شرکت آداک آرنیکا کیش 2،100،000 جزییات بیشتر
شرکت آرین سازه آتی کیش 2،100،000 جزییات بیشتر
شرکت نارگون کیش 2،100،000 جزییات بیشتر
شرکت امداد آسانبر بهساز کیش 2،100،000 جزییات بیشتر
شرکت مهندسی ایتوک ایران 700،000 جزییات بیشتر
شرکت مهندسین مشاور فراز آب 2،100،000 جزییات بیشتر
شرکت بهساز کیش 2،100،000 جزییات بیشتر
شرکت کندوکاو انرژی پارس کیش 2،100،000 جزییات بیشتر
شرکت پارمیس نگین ارس 1،400،000 جزییات بیشتر
شرکت دوستداران آینده ساز کیش 700،000 جزییات بیشتر
شرکت کندو کاو انرژی پارس 1،400،000 جزییات بیشتر
علی صدوق 2،100،000 جزییات بیشتر
بهاره آستانه 1،050،000 جزییات بیشتر
احمد کتابفروش 2،100،000 جزییات بیشتر
وحید صباغیان 2،100،000 جزییات بیشتر
مصطفی ابراهیمی 1،050،000 جزییات بیشتر
محسن قریب 1،050،000 جزییات بیشتر
غلامرضا جهانشاهی 1،050،000 جزییات بیشتر
محمدرضا جهانشاهی 1،050،000 جزییات بیشتر
نصرالله حاتمی 2،100،000 جزییات بیشتر
مسیح الله صفا 1،050،000 جزییات بیشتر
مجتبی حقیریان 2،100،000 جزییات بیشتر
محمدرضا مشیری 2،100،000 جزییات بیشتر
رحمان سادات نجفی 1،050،000 جزییات بیشتر
محمد حسین ترابی 700،000 جزییات بیشتر
صنم ترابی 700،000 جزییات بیشتر
بهرام گلی جانی مقدم 2،100،000 جزییات بیشتر
محمد صادق مبرهن نیاکان 1،050،000 جزییات بیشتر
ناهید قلعه خندابی 700،000 جزییات بیشتر
نصرت الله ضرغام 2،100،000 جزییات بیشتر
الهام صفایی پور 2،100،000 جزییات بیشتر
هرمز مبرهن نیاکان 1،050،000 جزییات بیشتر
شرکت پارس گستران ژرف 2،100،000 جزییات بیشتر
شرکت فن آوری آتیه نگار کیش 350،000 جزییات بیشتر
حسن ریوندی 700،000 جزییات بیشتر
طیبه کریمی 350،000 جزییات بیشتر
امیر رسولیان 2،100،000 جزییات بیشتر
شمسیه میرزایی 350،000 جزییات بیشتر
معصومه بایبوردی 2،100،000 جزییات بیشتر
حسن سیرانی 2،100،000 جزییات بیشتر
نیکیا حاتمی 1،050،000 جزییات بیشتر
ارشیا حاتمی 1،050،000 جزییات بیشتر
علی باقری 700،000 جزییات بیشتر
حسین شیرازی منش 700،000 جزییات بیشتر
سهیلا بصیری 700،000 جزییات بیشتر
بهزاد خانه بیگی 1،050،000 جزییات بیشتر
سهیلا سهرابی 700،000 جزییات بیشتر
ناصر مستوفی نیا 350،000 جزییات بیشتر
منصور حاجی حسینی 1،400،000 جزییات بیشتر
آنیتا ارزانی 350،000 جزییات بیشتر
آنیسا ارزانی 350،000 جزییات بیشتر
یوسف ارزانی 350،000 جزییات بیشتر
اکرم رضازاده 350،000 جزییات بیشتر