اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

 

 

 

 

 

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ14317 و شناسة ملی 14010044868

 

بهاطلاع می‌ر‌ساند بهاستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده30/03/1401و مصوبۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 09/08/1402 مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 162،255 میلیون ریال بهمبلغ1،460،295 میلیون ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیینشده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 63،850،000 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 1،234،190،000 سهم 1000 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 38012597/1400مورخ  3/4/1403 ادارة ثبت شرکت­ها بهشرح زیر عرضه می‌گردد:

 1. موضوع فعالیت شرکت:
 • تاسیس، تشکیل انواع شرکتها، مؤسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، بازرگانی، ساختمانی، انرژی و مشتقات نفت و گاز، علمی، آموزشی و فرهنگی، گردشگری و تفریحی، کشاورزی، حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی، ریلی، خدماتی، مالی و اعتباری، مهندسین مشاور و پیمانکاری در زمینه های مختلف.
 • مشارکت (حقوقی و مدنی) در انواع شرکتها و مؤسسات و واحد های موضوع بند 1
 • خرید و بازسازی و نوسازی و راه اندازی انواع شرکتها و مؤسسات و واحد های موضوع بند 1
 • مشارکت در تامین منابع مالی انواع شرکتها و موسسات و واحد های موضوع بند 1
 • پذیره نویسی سهام و انجام معاملات مربوط به سهام شرکتها
 • انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری، بازرگانی، حق العمل کاری و کارگزاری
 • صدور، تایید و قبول و اخذ هرگونه ضمانت نامه یا تعهد نامه
 • انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه تولید، سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تامین منابع مالی، بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی
 • سرمایه گذاری در خارج از کشور به صورت مشارکت یا مستقل و خرید و فروش سهام شرکت های داخلی و خارجی در ایران و خارج از کشور
 • قبول و اعطای نمایندگی و عاملیت در زمینه انجام کلیه امور مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور

 

 

 

 

 

 

 • اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها، مؤسسات اعتباری و غیر بانکی و همچنین از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در داخل و خارج از کشور
 • انتشار اوراق مشارکت طبق ظوابط و مقرارت ذیربط
 • خرید و فروش انواع اوراق بهادار برای شرکت
 • انجام  کلیه عملیات دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت تحقق اهداف شرکت ضرورت داشته باشد.
 • مشارکت در اجرایی پروژه های مختلف ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، صنعتی، گردشگری و بهره برداری از آنها.
 •  سرمایه گذاری، طراحی، نقشه برداری، نظارت و مدیریت ساخت اماکن مسکونی، تجاری، اداری، سیاحتی و پیمانکاری ساختمان
 • خرید، فروش، واردات، صادرات و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از از گمرکات داخلی و خارجی.
 • تامین و راه اندازی شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری و حمایت از طرح ها و پروژه های مرتبط با حوزه فعالیتها و شرکت های دانش بنیان.
 • ایجاد سازمان فروش و کارگزاری جهت عملیاتی کردن فروش و بهره برداری از موضوع بند "1"
 • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت بروزکردن اطلاعات کارشناسی و مهارتهای حرفه ای و همایشها

           2)مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: جزیره کیش -میدان پردیس ساختمان گودمن طبقه 7-واحد25  - کدپستی 7941893570   شرکت فاقد شعبه می باشد.

3)سرمایۀ فعلی شرکت: 162،255،000،000 ریال،

4)موضوع افزایش سرمایه: مشارکت در پروژه ساختمانی برج مسکونی تبریز

5)محل افزایش سرمایه: آورده نقدی

6)مبلغ افزایش سرمایه:1،298،040،000،000 ریال،

 

 

 

 

7 ) مبلغ سرمایه پس از افزایش: 1،460،295،000،000ریال،

8) مدت شرکت: نامحدود

9) نوع سهام: عادی با نام/شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

10) ارزش اسمی هر سهم: 1000 ریال،

11) مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 63،850،000،000 ریال،

12) تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 1،234،190،000 سهم،

13) مشخصات اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی

شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص حقوقی

نماینده

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

سمت
 به­طور کامل(عضو موظف و غیر موظف نیز درج گردد.)

بهساز کیش

464

10861521094

احمد کتابفروش

اسداله

78

1375617966

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

رحمان سادات نجفی

 

 

 

عباس

104

0460371367

رئیس هیئت مدیره

علی محمد گلستانی فرد

 

 

 

علی اصغر

1513

0491156340

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت فراز آب

 

10200117344

ابراهیم صومی

یوسف

1155

1379718661

عضو هیئت مدیره

نصراله حاتمی

 

 

 

عباس

6

4939812995

عضو هیئت مدیره

علی صدوق

 

 

 

عباس

2489

1284932052

عضو هیئت مدیره

غلامرضا جهانشاهی

 

 

 

محرمعلی

4061

2218126168

عضو هیئت مدیره

امداد آسانبر بهساز کیش

 

14009533131

سعید کتابفروش

احمد

 

1360491775

عضو علی البدل

بهرام فروهی

 

 

 

محمد خلیل

13439

2291244991

عضو علی البدل

 
 1. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی یا نمایندگان آنها قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هریک سهم حق یک رای خواهند داشت مشروط به این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاٌ پرداخت نموده باشند.

تبصره 1: هرگاه سهامداران شرکت سهام خودشان را را به دیگران انتقال دهند سهامداران بعدی وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجامع عادی فوق العاده حق حضور و رای دارند که قبل از انعقاد این مجامع انتقال سهام به آنها طبق ماده (12)

اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده یا گواهینامه موقت سهم در دست داشته و از شرکت با ارائه ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ورقه ورود به جلسه دریافت کرده باشند.

 

 

 

 

تبصره 2: تا زمانیکه نام شرکت در فهرست نرخهای بورس درج می‌باشد شرکت می‌توانند حداقل یک هفته قبل از تاریخ تشکیل مجمع کتباٌ از سازمان بورس جهت اعزام نماینده در کلیه مجامع عمومی دعوت نماید.

 1. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است پرداخت سود به صاحبان سهام بایستی ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

 

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود.

به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوص کنار گذاشته شود همین که اندوخته قانونی به یکدهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

 1. تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت دارای سهام ممتاز نمی باشد
 2. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می باشد
 3. مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد مبلغ بازپرداخت نشده اورراق است
 4. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 31/6/1402مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 13098 و 288میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یاداشت 21 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با صفر ریال می‌باشد.
 5. مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 7/4/1403 آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 7/5/1403  بهمدت 30روز ادامه خواهد داشت.

 

 

 

 

 

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیینشده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

 1. حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود:حداقل 100،000سهم تا 100،000،000سهم
 2. مشخصات حساب بانکی ناشر: حساب شمارۀ :4001003029634 به‌نام شرکت :کار آفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش سهامی عام، نزد بانک :شهر شعبۀ :شارستان
 3. روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ اطلاعات و اقتصاد کیش می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­های اطلاعات و اقتصاد کیش ( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.
 4. چگونگی پذیره‌نویسی:

علاقه­مندان به پذیره­نویسی می‌بایست در مهلت تعیین‌شده برای پذیره­نویسی، با مراجعه به یکی از شعب بانک: شهر، مبلغ1300ریال  که با رعایت صلاح و صرفه سهامدارانی که از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و با رعایت کامل قوانین و مقررات موضوعه تعیین و توسط هیات مدیره شرکت تائید گردیده است،معادل صددرصد از قیمت اسمی و سی درصد مازاد بر قیمت اسمی،  بابت تعداد سهامی که مایل به پذیره‌ نویسی آن هستند را به حساب شمارۀ :4001003029634به‌نام شرکت :کار آفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش، سهامی عام، نزد بانک :شهر شعبۀ شارستان کیش واریز نمایند. اشخاصی حقیقی یا حقوقی که در پذیره ‌نویسی مشارکت می‌نمایند، بایستی مدارک زیر را به متصدی مربوطه در شعبۀ بانک محل پذیره­نویسی تحویل داده و نسخۀ دوم فرم تکمیل شدۀ "برگ تعهد خرید سهام" و یک نسخه از فیش واریز وجه را به عنوان رسید دریافت نمایند.

 1. کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت‌های کیش تسلیم شده‌است.
 2. مشخصات سهامداران:

 

درصد مالکیت

تعداد سهام

نوع شخصیت حقوقی

نام سهامدار

19.97

32،400،000

حقوقی

شرکت پارمیس نگین ارس

12.94

21،000،000

حقیقی

غلامحسین بلندیان

 

مشخصات بقیه سهامداران طبق لیست پیوست

 

 

 

 

 

 

 

 1. نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: به هر میزان که تأمین شود تا آن مبلغ ثبت می گردد.
 2. شایان ذکر است بر اساس نامۀ شمارۀ 154566/122 مورخ22/03/1403  سازمان بورس و اوراق بهادار« اوراق بهادار منتشره این شرکت معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و مشمول ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادارنبوده است»
   

نکات مهم:

 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
 • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا بهدلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
 • اعلامیه مذکور  به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

تماس با ما:

شماره تلفن: 6-07644490291

شماره موبایل: 09122150118

پست الکترونیک: karnokish.office@gmail.com

وب سایت : www.karenokish.com

 

 

                                                                                                   هیئتمدیرة شرکت