اعلامیه پذیره نویسی شرکت کارنو کیش

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ 14317 و شناسة ملی 14010044868

 

بهاطلاع می‌ر‌ساند بهاستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 30/03/1401 مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 70 میلیارد ریال بهمبلغ 1,400 میلیارد ریال، در مرحله اول افزایش یابد. در مهلت تعیینشده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 63,425,000 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 1,266,575,000 سهم 1000 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة  38012597/1400 مورخ 06/07/1401 ادارة ثبت شرکت­ها بهشرح زیر عرضه می‌گردد:

1- موضوع فعالیت شرکت:

موضوعات اصلی:

الف) تأسیس، تشکیل انواع شرکتها، مؤسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، بازرگانی، ساختمانی، انرژی و مشتقات نفت و گاز، علمی، آموزشی و فرهنگی،گردشگری و تفریحی،کشاورزی، حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی و ریلی، خدماتی، مالی و اعتباری، مهندسین مشاور و پیمانکاری در زمینه های مختلف پس از اخذ مجوز های لازم از ارگان های مرتبط.

ب) مشارکت در انواع شرکتها و مؤسسات و واحدهای موضوع بند 1

پ) خرید و بازسازی و نوسازی و راه اندازی انواع شرکتها و مؤسسات و واحدهای موضوع بند1

ت) انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری، بازرگانی، حق العمل کاری و کارگزاری

ث) انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه تولید، سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل برنامه ریزی و بودجه بندی، تأمین منابع مالی، بازاریابی و طراحی سیستمهای مدیریتی

ج) قبول و اعطای نمایندگی و عاملیت در زمینه انجام کلیه امور مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور

چ) مشارکت در اجرای پروژه های مختلف ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، صنعتی، گردشگری و بهره‌برداری از آنها.

ح) خرید، فروش، واردات، صادرات و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی.

خ) تأمین و راه اندازی شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری و حمایت از طرح ها و پروژه های مرتبط با حوزه فعالیت ها و شرکت های دانش بنیان

موضوعات فرعی:

د) مشارکت در طرح ها و پروژه های انواع شرکتها و مؤسسات و واحدهای موضوع بند 1

ذ) خرید و فروش سهام انواع شرکت ها

ر) صدور، تأئید و قبول و اخذ هرگونه ضمانت نامه یا تعهد نامه

ز) سرمایه گذاری در خارج از کشور بصورت مشارکت یا مستقل و خرید و فروش سهام شرکتهای داخلی و خارجی در ایران و خارج از کشور

ژ) اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها، مؤسسات اعتباری و غیر بانکی و همچنین از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در داخل و خارج از کشور

س) انتشار اوراق مشارکت طبق ضوابط و مقررات ذیربط

ش) خرید و فروش انواع اوراق بهادار برای شرکت

ص) انجام کلیه عملیات دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت تحقق اهداف شرکت ضرورت داشته باشد.

ض) سرمایه گذاری، طراحی، نقشه برداری، نظارت و مدیریت ساخت اماکن مسکونی، تجاری، اداری، سیاحتی و پیمانکاری ساختمان

ط) ایجاد واحد فروش جهت عملیاتی کردن فروش و بهره برداری از فعالیت های موضوع بند "1".

 ظ) برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت بروز کردن اطلاعات کارشناسی و مهارتهای حرفه ای و همایشها.

2- مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:

  • مرکز اصلی شرکت واقع در منطقه آزاد کیش- میدان پردیس- ساختمان گودمن( بانک گردشگری)- طبقه 7- واحد 25 می باشد.
  • شرکت فعلاً فاقد شعبه می باشد.
  • کد پستی شرکت 7941893570 می باشد.

3- سرمایۀ فعلی شرکت: 70,000,000,000 ریال،

4- موضوع افزایش سرمایه: افزایش سرمایه از محل آوردة نقدی سهامداران به‌منظور مشارکت در طرح تخریب و نوسازی مجتمع خدماتی طلوع کیش و تحصیل 25 درصد از سهام شرکت یکتا نگین کیش

5- محل افزایش سرمایه: آورده نقدی سهامداران

6- مبلغ افزایش سرمایه: 1,330,000,000,000 ریال،

7- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 1,400,000,000,000 ریال،

8- مدت شرکت: نامحدود

9- نوع سهام:  عادی با نام

10- ارزش اسمی هر سهم: 1000 ریال،

11- مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 63,425,000,000 ریال،

12- تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 1,266,575,000 سهم،

13- مشخصات اعضای هیئت ‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی

شمارۀ ثبت

شناسۀ ملی

نماینده

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

سمت

رحمان سادات نجفی

 

 

 

عباس

104

4609371367

رئیس هیئت مدیره

عضو غیر موظف

غلامرضا جهانشاهی

 

 

 

محرمعلی

4061

2218126168

عضو هیئت مدیره

عضو غیر موظف

نصراله حاتمی

 

 

 

عباس

06

4939812995

عضو هیئت مدیره

عضو غیر موظف

وحید صباغیان

 

 

 

هاشم

712

0452329531

عضو هیئت مدیره

عضو غیر موظف

علی صدوق

 

 

 

عباس

2489

1284932052

نائب رئیس هیئت مدیره

عضو غیر موظف

شرکت بهساز کیش

464

10861521094

احمد کتابفروش

اسداله

78

1375617966

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 عضو موظف

محمدرضا مشیری

 

 

 

داود

3382

0056485301

عضو هیئت مدیره

عضو غیر موظف

مجتبی حقیریان

 

 

 

ابوالحسن

1067

0043708161

عضو علی البدل اول

عضو غیر موظف

شرکت گردشگری پارس گستران ژرف

315718

10103552879

علی محمد گلستانی فرد

علی اصغر

1513

0491156340

عضو علی البدل دوم

عضو غیر موظف

 

14- شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی یا نمایندگان آنها قطع نظر از عده سهام خود می توانند حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم حق رای خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

تبصره 1: هرگاه سهامداران شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند سهامداران بعدی وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجامع عادی فوق العاده حق حضور و رای دارند که قبل از انعقاد این مجامع انتقال سهام آن ها طبق ماده (12) اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده یا گواهینامه موقت سهم در دست داشته و از شرکت با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ورقه ورود به جلسه دریافت کرده باشند.

تبصره2: تا زمانیکه نام شرکت در فهرست نرخ های بورس درج می باشد شرکت می تواند حداقل یک هفته قبل از تاریخ تشکیل مجمع کتباً از سازمان بورس جهت اعزام نماینده در کلیه مجامع عمومی دعوت نمایند.

15- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سال های قبل تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است پرداخت سود به صاحبان سهام بایستی ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده (74) اساسنامه منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

16- تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: -

17- مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: -

18- مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: -

19- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 29/12/1400 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 0 و 8,624 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یاداشت شماره 10 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 7,912 میلیون ریال می‌باشد.

20- مدت پذیره‌نویسی:

پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 11/07/1401 آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 10/08/1401  بهمدت 30 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیینشده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

21- حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 100,000 سهم و حداکثر 100,000,000 سهم

22- مشخصات حساب بانکی ناشر: حساب شمارۀ 3130040609288 به‌نام شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام)، نزد بانک سپه شعبۀ 3578 بازار ونوس کیش

23- روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ اقتصاد کیش و اطلاعات

24- چگونگی پذیره‌نویسی: علاقه­مندان به پذیره­نویسی می‌بایست در مهلت تعیین‌شده برای پذیره­نویسی، با مراجعه به یکی از شعب بانک سپه، مبلغ 1,150 ریال که با رعایت صلاح و صرفه سهامدارانی که از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و با رعایت کامل قوانین و مقررات موضوعه تعیین و توسط هیات مدیره شرکت تائید گردیده است، معادل 115درصد از قیمت اسمی، بابت تعداد سهامی که مایل به پذیره‌نویسی آن هستند را به حساب شمارۀ 3130040609288 به‌نام شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش، سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ 3578 بازار ونوس کیش واریز نمایند. اشخاصی حقیقی یا حقوقی که در پذیره ‌نویسی مشارکت می‌نمایند، بایستی مدارک زیر را به متصدی مربوطه در شعبۀ بانک محل پذیره­نویسی تحویل داده و نسخۀ دوم فرم تکمیل شدۀ "برگ تعهد خرید سهام" و یک نسخه از فیش واریز وجه را به عنوان رسید دریافت نمایند.

25- کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل:

 اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت‌های کیش تسلیم شده‌است.

26- مشخصات سهامداران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع شخصیت حقوقی

تعداد سهام

درصد مالکیت

1

شرکت امداد آسان بربهساز کیش

حقوقی

3،500،000

5%

2

احمد کتابفروش

حقیقی

2،450،000

3,5%

3

علی صدوق

حقیقی

2،100،000

3 %

4

نصراله حاتمی

حقیقی

2،100،000

3 %

5

مجتبی حقیریان

حقیقی

2،100،000

3 %

6

شرکت نارگون کیش

حقیقی

2،100،000

3 %

7

بهرام گلیجانی مقدم

حقیقی

2،100،000

3 %

8

نصرت الله ضرغام

حقیقی

2،100،000

3 %

9

شرکت آرین سازه آتی کیش

حقیقی

2،100،000

3 %

10

مصطفی ابراهیمی

حقوقی

1،050،000

1,5 %

11

سایرین: 49 سهامدار

 

27- نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: مطابق قوانین و مقررات مربوطه

28- شایان ذکر است بر اساس نامۀ شمارۀ 112699/122 مورخ 02/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار این شرکت معاف از ثبت نزد سازمان مزبور بوده از این‌رو فعالیت شرکت تابع مقررات و دستورالعمل‌هایسازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

نکات مهم:

  • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
  • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا بهدلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
  • اعلامیه مذکوربه‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

تماس با ما:

شماره تلفن: 44490295-076  و یا 44490296-076

شماره موبایل: 09150574779

پست الکترونیک: info@karenokish.com

وب سایت: WWW.karenokish.com

 

هیئتمدیرة شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش