اعلامیه پذیره نویسی شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش

اعلامیه پذیره نویسی شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش(سهامی عام) در شرف تأسیس در جراید منتشر گردید. برای دریافت متن اعلامیه از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

 

دریافت فایل اعلامیه