آگهی دعوت به مجمع عمومی شرکت کارنو کیش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام)

به شماره ثبت 14317 و شناسه ملی 14010044868

 

بدوینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام) دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام که راس ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 26/11/1401 در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در کیش- میدان پردیس- ساختمان گودمن (بانک گردشگری)- طبقه 8 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سال مالی 1400
  2. بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1400
  3. انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
  4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  5. بحث و بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعات دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

 

هیات مدیره شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین یرانیان کیش