آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت کارنو کیش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام)

به شماره ثبت 14317 و شناسه ملی 14010044868

 

بدوینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام) دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که راس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در کیش- میدان پردیس- ساختمان گودمن (بانک گردشگری)- طبقه 8 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

الف) دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

  1. استماع گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سال مالی 1402
  2. بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1402/12/29
  3. انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای سال 1403
  4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  5. بحث و بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعات دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

 

 

 

 

هیات مدیره شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین یرانیان کیش